Հրապարակումներ

Հայաստանի բնակչության շրջանում անպտղության տարածվածության վերաբերյալ տնային տնտեսությունների ընտրանքային հետազոտության զեկույց

12-06-2022

Infertility Prevalence

2021թ-ի ընթացքում «Հասարակական հետազոտությունների առաջատար խումբ» ՀԿ-ն՝ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացրել է «Հայաստանի բնակչության շրջանում անպտղության տարածվածության վերաբերյալ տնային տնտեսությունների ընտրանքային հարցումների իրականացում» ծրագիրը:

Մեդիայի սպառման և մեդիագրագիտության մասին հետազոտության զեկույց

13-11-2019

media coverage

2019թ․ հունիսին «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» խորհրդատվական ՀԿ-ի կողմից տրամադրված ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում «Հասարակական հետազոտությունների առաջատար խումբ» (այսուհետ՝ APR Group) հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվել է քանակական սոցիոլոգիական հարցում ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում:

«Դեպի Հյուսի՞ս, թե՞ Արևմուտք դիրքորոշումներ». հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների արդյունքներ. 2014-2017թթ. և 2019թ.

18-09-2019

Chart-EU-EAEU 2019

Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը «Հասարակական հետազոտությունների առաջատար խումբ» (APR Group) հասարակական կազմակերպության  ներգրավմամբ 2019թ․ մայիսին ՀՀ ողջ տարածքում արդեն 5-րդ անգամ, սկսած 2014 թ․-ից, իրականացրել է սոցիոլոգիական հետազոտություն՝ պարզելու հասարակության դիրքորոշումները միջազգային կառույցների՝ Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության հանդեպ։

Արհմիությունների գործունեության բարելավման քաղաքականության ուսումնասիրության փաստաթուղթեր և զեկույց

01-03-2019

Artboard-APR-Group

«Աջակցություն աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության կոլեկտիվ մեխանիզմներին» ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտության արդյունքներով մշակվել են քաղաքականության ուսումնասիրության երկու փաստաթուղթ. «Աշխատանքային իրավունքի կոլեկտիվ պաշտպանության իրականացմանը խոչընդոտող գործոնները և դրանց վերացման ուղիները» և «Հայաստանի արհեստակցական միությունների լիազորությունների ընդլայնում՝ սոցիալական գործընկերություն, կոլեկտիվ բանակցություններ, գործադուլ, համակարգ և դատական պաշտպանություն»:

2019թ․ փետրվարի 17-ի ՏԻՄ ընտրությունների դիտարկման նախնական արդյունքներ. «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինք

22-02-2019

Independent Observer

2019թ փետրվարի 17-ի ՏԻՄ ընտրություններին ընդառաջ «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը «Կանայք քաղաքականության մեջ» ծրագրի շրջանակներում երկարաժամկետ դիտարկում է իրականացրել Տավուշի և Արմավիրի մարզերում, որի արդյունքները դեռևս մշակման փուլում են:

Աշխատողների իրավունքների պաշտպանվածության վիճակի հետազոտություն թիրախային համայնքներում

17-12-2018

labor rights cover arm

Դեկտեմբերի 17-ին APR Group-ը հրապարակել է իրականացված հետազոտության զեկույցը:

Աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների ազդեցությունը մարդու իրավունքների վրա

19-01-2018

heriknaz tigranyan1ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքն ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին և ուժի մեջ մտել 2005 թվականի հունիսի 21-ից:

Դեպի Հյուսի՞ս, թե՞ Արևմուտք դիրքորոշումներ 2014-2016

01-09-2016

2016 թ.-ի օգոստոսին Հայաստանի բոլոր մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի կողմից APR Group հասարակական կազմակերպության ներգրավմամբ իրականացվել է սոցիոլոգիական հետազոտություն, որում առաջադրված խնդիրներից է եղել նաև պարզել հասարակության դիրքորոշումը Հայաստանի՝ դեպի Հյուսիս կամ Արևմուտք կողմնորոշման վերաբերյալ:

ՀՀ բնակչության սնուցման վիճակի ուսումնասիրություն

19-07-2016

2015թ-ի ապրիլից APR Group ՀԿ-ի կողմից սկսել է իրականացվել Օքսֆամ հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից նախաձեռնված ՀՀ Բնակչության սնուցման վիճակի ուսումնասիրությունը:

ՀՀ Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքներ

11-12-2015

APR Group հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնել է կրկնվող հետազոտությունների շարք՝ հասկանալու համար հանրության վերաբերմունքն ու դիրքորոշումները Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ: