Պորտֆոլիո

Իր գործունեության ընթացքում APR Group-ն իրականացրել է բազմաթիվ ուսումնասիրություններ` ինչպես անհատների, այնպես էլ կազմակերպությունների պատվերներով: Ներկայացնում ենք պատվիրատուների և համագործակից կազմակերպությունների, ինչպես նաև իրականացված ուսումնասիրությունների ցանկի մի մասը*:

* Մի շարք պատվիրատուների խնդրանքով` ինչպես իրենց անուններն, այնպես էլ ուսումնասիրությունների անվանումները ենթակա չեն հանրայնացման:

 

Պատվիրատուներ / Գործընկերներ

 

OSCE Yerevan Office ILO_logo Friedrich-Ebert-Stiftung
USAID_HSSTAR_en NED logo 640px UNFPA logo
640px UNFPA logo
EED Logo OXFAM-logo HCAV logo
Independent Observer UIC Armenia CTUA
Counterpart International  Barsis Aravot Newspaper

 

 

Իրականացված ուսումնասիրությունների ցանկ.

 

2024

 

 • Երևանում սննդի առաքիչների աշխատանքային իրավունքների վիճակի ուսումնասիրություն
  Փետրվար - Մայիս 2024
 • Շուկայի ուսումնասիրություն
  Փետրվար - Ապրիլ 2024

 • «Դեպի Հյուսի՞ս, թե՞ Արեւմուտք» ուսումնասիրություն
  Հունվար - Մարտ 2024

 • Հայաստանում Արցախից տեղահանված անձանց աշխատանքային իրավունքների և զբաղվածության հիմնախնդիրները (հետազոտություն)
  Նոյեմբեր 2023 - Հունիս 2024

 • Հայաստանում մեդիայի սպառման և մեդիագրագիտության մակարդակի հետազոտություն
  Հուլիս 2023 - Մարտ 2024

 

2023

 

 • ՏԻՄ ընտրությունները Երևանում (հետազոտություն)
  Հուլիս - Դեկտեմբեր 2023
 • Հայաստանում կեսարյան հատումների պատճառների ուսումնասիրություն
  Հունիս 2022 - Ապրիլ 2023

 • Շուկայի ուսումնասիրություն
  Մարտ - Մայիս 2023

 • Գործատուների կարծիքը Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների վիճակի վերաբերյալ (հետազոտություն)
  Դեկտեմբեր 2022 - Մայիս 2023

 

2022

 

 • ՏԻՄ ընտրությունները Հայաստանում (հետազոտություն)
  Ապրիլ - Դեկտեմբեր 2022

 • Հայաստանում իմիգրացիոն գործընթացները (հետազոտություն)
  Ապրիլ - Սեպտեմբեր 2022

 • Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության վիճակը (հետազոտություն)
  Փետրվար - Դեկտեմբեր 2022

 • Շուկայի ուսումնասիրություն
  Փետրվար - Ապրիլ 2022

 • COVID 19-ի ազդեցությունը կին աշխատողների վրա
  Փետրվար - Հունիս 2022

 

2021

 • «Հայաստանի բնակչության շրջանում անպտղության տարածվածության վերաբերյալ տնային տնտեսությունների ընտրանքային հարցումների իրականացում»
  Օգոստոս - Հոկտեմբեր 2021
 • Արժանապատիվ աշխատանք հիմա՛, Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության վիճակի ուսումնասիրություն (քանակական և որակական ուսումնասիրություն, կոմպլեքս մեթոդաբանություն)
  Փետրվար 2021 - Փետրվար 2024
 • «2021թ. ՀՀ ԱԺ Ընտրություններ» ուսումնասիրություն
  Հունիս 2021
 • «2021թ. ՀՀ ԱԺ Ընտրություններ» ուսումնասիրություն
  Ապրիլ 2021
 • ՏԻՄ ընտրություններ. Թեկնածուների վարկանիշի ուսումնասիրություն
  Հոկտեմբեր 2021
 • «Դեպի Հյուսի՞ս, թե՞ Արեւմուտք» ուսումնասիրություն
  Սեպտեմբեր 2021
 • «ՀՀ իրավապահ մարմինների (ոստիկանություն, դատարաններ, դատախազություն) կամայականության համաթիվը եւ ՀՀ Ոստիկանության վստահության համաթվեր» ուսումնասիրություն
  Սեպտեմբեր 2021

 

2020

 • «Հայաստանի բնակչության շրջանում անպտղության տարածվածության վերաբերյալ տնային տնտեսությունների ընտրանքային հարցումների իրականացում»
  Օգոստոս - Հոկտեմբեր 2020

 

2019

 • «Մեդիայի սպառման և մեդիագրագիտության մակարդակի» հետազոտություն
  Մայիս - Օգոստոս 2019
 • Ընտրողի վարքի ուսումնասիրություն («Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինք»)
  Մայիս - Հուլիս 2019
 • «Դեպի Հյուսի՞ս, թե՞ Արևմուտք» ուսումնասիրություն
  Մայիս - Սեպտեմբեր 2019
 • «ՀՀ իրավապահ մարմինների (ոստիկանություն, դատարաններ, դատախազություն) կամայականության համաթիվը և ՀՀ Ոստիկանության վստահության համաթվեր» ուսումնասիրություն
  Մայիս - Նոյեմբեր 2019
 • «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինք»՝ ՏԻՄ ընտրությունների դիտարկում
  Փետրվար - Ապրիլ 2019

 

2018

 • «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինք» ՝ ԱԺ ընտրությունների դիտարկում
  Դեկտեմբեր
 • Աջակցություն աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության կոլեկտիվ մեխանիզմներին
  2018թ. Սեպտեմբեր - 2019թ. Մարտ

 

2017

 • Human Rights Situation in the Armed Forces of the Republic of Armenia (research)
  December 2017 - January 2018
 • Improvement of the level of labor rights protection in Armenia through active engagement and participation of youth (education & research)
  December 2017- April 2018
 • Arbitrariness index of RA law-enforcement bodies (Police, courts and prosecutor's office) and RA Police trust index (research)
  May 2017 - February 2018
 • East or West (research)
  May- September 2017
 • «2017թ. ՀՀ ԱԺ Ընտրություններ» ուսումնասիրություն
  Մարտ
 • «2017թ. ՀՀ ԱԺ Ընտրություններ» ուսումնասիրություն
  Փետրվար

 

2016

 • «ՀՀ իրավապահ մարմինների (ոստիկանություն, դատարաններ, դատախազություն) կամայականության համաթիվը և ՀՀ Ոստիկանության վստահության համաթվեր» ուսումնասիրություն
  2016թ. Հունիս - 2017թ. Փետրվար
 • «Դեպի Հյուսի՞ս, թե՞ Արևմուտք» ուսումնասիրություն
  Հունիս - Սեպտեմբեր

 

2015

 • «Հայաստանի քաղաքական գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության դերակատարության բարձրացում» (ուսումնասիրություն)
  Հոկտեմբերի 6 - Դեկտեմբերի 5
 • "Արհմիությունները և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության նոր մոտեցումները-2" (ծրագիր)
  Հուլիսի 1 - Նոյեմբերի 30
 • «Հայաստանի բնակչության սնուցման վիճակը» ուսումնասիրություն
  Հուլիսի 1 - Հոկտեմբերի 30
 • «ՀՀ իրավապահ մարմինների (ոստիկանություն, դատարաններ, դատախազություն) կամայականության համաթիվը և ՀՀ Ոստիկանության վստահության համաթվեր» ուսումնասիրություն
  Հունիսի 6 - Սեպտեմբերի 30
 • «Հայաստանի քաղաքական գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության դերակատարության բարձրացում» (ծրագիր/ ուսումնասիրություն)

  Մայիսի 1 - Հուլիսի 30

 

2014

 

2013 

 • "Արհմիությունները և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության նոր մոտեցումները" (ծրագիր)
  Հուլիսի 1 - Հոկտեմբեր 31
 • "Աջակցություն ընտրական լրագրության ինստիտուտի զարգացմանը"(ծրագիր)
  Ապրիլի 15 - Մայիսի 15
 • "2013թ-ի նախագահական ընտրությունները Հայաստանում. ընտրական ցուցակների բարելավում:"
  2012թ. Դեկտեմբերի 1 - 2013թ. Մարտի 31
 • "Տնային տնտեսությունների կողմից առողջապահական ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի ընտրանքային հետազոտություն:"
  2012թ. Նոյեմբերի 5 - 2013թ. Փետրվարի 28

 

2012

 • "ՏԻՄ ընտրություններ. թեկնածուների վարկանիշների ուսումնասիրություն:"
  Սեպտեմբերի 1 - 18
 • "Աշխտանքային իրավունքների ձեռնարկ. Հարցեր և պատասխաններ:"(ծրագիր)
  Հունիսի 2 - Նոյեմբերի 28
 • "Աջակցություն ընտրական լրագրության ինստիտուտի զարգացմանը"(ծրագիր)
  Ապրիլի 2 - Մայիսի 29
 • "Հայաստանում առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) մակարդակում կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման և արգանդի վզիկի քաղցկեղի սքրինինգի կատարողականի վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրություն:"
  Փետրվարի 9 - Օգոստոս 15

 

2011

 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը հավանական մասսայական բողոքների վերաբերյալ
  Հոկտեմբերի 10 - Նոյեմբերի 7
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը առաջիկա ԱԺ ընտրությունների վերաբերյալ
  Սեպտեմբերի 2-23
 • “ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) Առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) բարեփոխումների և ՆՈՎԱ/ՆՈՎԱ2 ծրագրերի օգնությամբ ներդրված բուժօգնության որակի գործընթացների վերաբերյալ հետադարձ արձագանքի ուսումնասիրություն”
  Հունիսի 24 - Օգոստոսի 15

 

2010

 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը “առաջին ալիքի” պաշտոնանկությունների, մասանվորապես` Երևանի քաղաքապետի և ՀՀ Արդարադատության նախարարի հրաժարականների վերաբերյալ
  Դեկտեմբերի 12-15
 • Հայաստանյան արհմիությունները. հիմնախնդիրներ, մարտահրավերներ և կարիքներ (ուսումնասիրությունն իրականացվել է Friedrich-Ebert-Stiftung-ի ֆինանսական աջակցությամբ)
  Մայիսի 5 - Սեպտեմբերի 5

 

2009

 • Հայ երիտասարդների իրազեկվածությունն աշխատանքային իրավունքների և արհմիությունների դերի մասին (Գործընկերներ. Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն (ILO), Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա (ՀԱՄԿ): Ուսումնասիրությունն իրականացվել է ԵԱՀԿ-ի երևանյան գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ)
  Հուլիսի 21 - Դեկտեմբերի 21
 • Գարեջրի շուկայի ուսումնասիրություն
  Հունիսի 2-17
 • Երևանի ավագանու թեկնածուների վարկանիշների և հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն
  Մայիսի 9-12
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը ներկայիս իրավիճակի, իշխանական օղակների, մասսայական բողոքների վերաբերյալ
  Փետրվարի 2-21

 

2008

 • Արաբկիրի համայնքապերի ընտրություններ (թեկնածուների վարկանիշների ուսումնասիրություն)
  Հուլիսի 20 - Օգոստոսի 23
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը ԵԽԽՎ թիվ 1609 բանաձևի վերաբերյալ
  Հունիսի 6-12
 • Արաբկիր համայնքի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակի ուսումնասիրություն` համայնքապետի ընտրությունների նախաշեմին
  Հունիսի 2 - Հուլիսի 2
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը Հայաստանի նոր ձևավորված կառավարության վերաբերյալ
  Մայիսի 8-14
 • ՀՀ նախագահի թեկնածուների վարկանիշների ուսումնասիրություն

  Հունվարի 13-18
  Փետրվարի 3-8

 

2007

 • Հայուհի 2007
  2007թ. Դեկտեմբերի 10 - 2008թ. Հունվարի 14
 • Առաջիկա նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքի ուսումնասիրությունների շարք
  Սեպտեմբերի 4 - Դեկտեմբերի 4
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը ներկայիս իրավիճակի, իշխանական օղակների, մասսայական բողոքների վերաբերյալ
  Նոյեմբերի 2-12
 • Կանանց ամսագրերի շուկայի ուսումնասիրություն
  Հունիսի 19-26
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը ԱԺ կայացած ընտրությունների վերաբերյալ
  Մայիսի 24-29
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը առաջիկա ԱԺ ընտրությունների վերաբերյալ
  Ապրիլի 12-16
  Ապրիլի 28 - Մայիսի 3
 • Ում են ցանկանում տեսել վարչապերի պաշտոնում Երևան քաղաքի բնակիչները
  Մարտի 29 - Ապրիլի 2
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը ներկայիս ընդդիմադիր ուժերի վերաբերյալ
  Փետրվարի 14-19
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը ներկայիս իրավիճակի, իշխանական օղակների, մասսայական բողոքների վերաբերյալ
  Հունվարի 9-14

 

2006

 • Երևանի բնակչության կարծիքը մայրաքաղաքի կարգավիճակի վերաբերյալ
  Դեկտեմբերի 12-17
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը քաղաքական կուսակցությունների գործունեության վերաբերյալ. Կուսակցությունների վարկանիշ
  Նոյեմբերի 25-26
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը Ռուսաստանում` մասնավորապես Մոսկվայում, հայերի նկատմամբ վերաբերմունքի առնչությամբ
  Հունիսի 7-11
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը վերջին շրջանի (հունվար-մայիս 2006թ) կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ
  Հունիսի 7-9
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը “Օրինաց Երկիր” կուսակցության կոալիցիայից դուրս գալու և Արթուր Բաղդասարյանի ԱԺ նախագահի պաշտոնից հրաժարականի մասին
  Մայիսի 22-28
 • Երևան քաղաքի բնակչության կարծիքը Երևան-Սոչի չվերթ կատարող А 320 այրոբուսի վթարի վերաբերյալ
  Մայիսի 5-9
 • Հեռուստալրագրերի շուկայի ուսումնասիրություն
  Ապրիլի 4-10